דף בית> כתבות ומאמרים> ירושות וצוואות

| ירושות וצוואות

חשוב לזכור כי עשיית צוואה מבטיחה כי הירושה תחולק בהתאם לרצונו של המוריש ומקטינה משמעותית מלחמות עתידיות בין היורשים לגבי הרכוש אשר הותיר אחריו המוריש.

ברוב המוחלט של המקרים ,תוכן הצוואה מתגלה רק לאחר מותו של אדם ומאחר והנפטר אינו נמצא עוד ועל בית המשפט יהיה להכריע תוך מתן חשיבות מכרעת לקיום רצון המת,

לכן יש חשיבות מאד גדולה לניסוח תקין של הצוואה.

המציאות הקשה והרגישה בה נמצאים היורשים לאחר פטירת יקירם יכולה להפוך ולהיות מציאות כואבת עוד יותר בעקבות מצבים של סכסוכים בין היורשים בעניין הירושה.

צוואה

צוואות

החוק הישראלי מכיר בארבעה סוגי צוואות -

צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה

צוואות בכתב יד

צוואה בכתב יד אינה יכולה להיות מודפסת בתוספת חתימה בכתב יד של המצווה.

הצוואה כולה חייבת להיות כתובה בכתב ידו של המצווה בלבד.

בכל מקרה אחר הצוואה תיפסל. כמו כן, אדם שהמוריש מעוניין לרשום אותו כנהנה בצוואתו אינו יכול להיות נוכח בעת כתיבת הצוואה או לקחת חלק פעיל, במישרין או בעקיפין, בעריכתה.

צוואות בפני עדים

נוכחות שני העדים בעת עשיית הצוואה ע"ד המצווה נועדה להוכיח את אמיתות הצוואה וכי היא נעשתה מרצונו החופשי של המצווה.

העדים לצוואה אינם צריכים לדעת מהו תוכן הצוואה והאם המצווה צלול בדעתו, אלא רק להיות עדים לעצם עריכתה של הצוואה.

מי יכול לשמש כעד לצוואה בעדים?

העדים חייבים להיות מעל גיל 18, לא הוכרז וכפסולי דין, הם או בני/ ות זוגם אינם נהנים מן הצוואה.

צוואות בפני רשות

יכול להיות שופט, חבר בית דין דתי, רשם של בית משפט, הרשם לענייני ירושה או נוטריון שיכולות להיעשות באחת משתי הדרכים, או אמירת דברי הצוואה בעל פה, על-ידי המצווה עצמו, בפני נציג הרשות או הגשת הצוואה בכתב, על-ידי המצווה עצמו, לידי נציג הרשות.

לקביעת פגישה ללא התחייבות

צוואות בעל פה

סעיף 23 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע כדלקמן:

(א) שכיב מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים השומעים לשונו.

(ב) דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזיכרון-דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על-ידיהם אצל רשם לענייני ירושה; רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם.

(ג) צוואה בעל-פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים."

שכיב מרע או אדם שרואה עצמו בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל-פה מול שני עדים המבינים את שפתו את צוואתו. במקרה זה יהיה על בית-המשפט לברר את אמיתות הצוואה, כלומר, אם אכן אמר מה שאמר או כתב מה שכתב .

התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה - ישנם מקרים בהם יהיה אפשר להוכיח כי בצוואתו של המנוח נפלו פגמים אשר אינם מאפשרים את קיומה או שהצוואה נערכה תוך השפעה בלתי הוגנת מצד אחד היורשים ואז רשאי בית המשפט להורות על ביטול הצוואה ומתן צו ירושה. במקרים בהם קיימות מחלוקות לגבי כשרותה של צוואה מסוימת, או סכסוכים בדבר זכותם של יורשים מסוימים בחלקם בעיזבון יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מטעם עו"ד צוואות אשר מתמחה בתחום.

ירושות

חוק הירושה, תשכ"ה – 1965 מסדיר את יחסי ניהול נכסיו של אדם לאחר פטירתו

לרבות מי רשאי ומי פסול לרשת, צורות וסוגי צוואות, ניהול עיזבונות מקרים חריגים ועוד.

המחוקק, בחוק הירושה, העניק מעמד זהה לשני סוגי היורשים - יורשים על-פי דין ויורשים על-פי צוואה.

ירושה על פי צוואה - אדם יכול להוריש באמצעות צוואה גם לילדים שייוולדו בתוך 300 ימים מיום פטירתו. אם המוריש מציין זאת בפירוש בצוואתו, הוא רשאי להוריש את רכושו גם לתאגידים, ובמקרה כזה הזוכים בנכסי התאגיד הם אלו אשר זכאים ליהנות מנכסי העיזבון שהתאגיד זכה בהם.

מי שהורשע בהליך פלילי במעורבות במותו של המוריש או בניסיון לגרום למותו, אינו יכול לרשת אותו, גם אם המוריש הזכיר אותו בצוואתו. גם מי שהורשע בפלילים בהעלמת צוואתו האחרונה של המוריש, בזיוף צוואה, בתביעה לירושה על פי צוואה מזויפת או בניסיון לעשות את כל אלה, אינו יכול לרשת.

ירושה על פי דין

כאשר הנפטר לא השאיר צוואה, כלומר בהעדר צוואה כשרה- זהו הליך שבמסגרתו מבקשים יורשיו של אדם שלא הותיר אחריו צוואה כי רשם הירושה יורה כי רכושו של המנוח יועבר אליהם. הירושה מתחלקת בין היורשים כך : אם היה לנפטר בן זוג או בת זוג בעת פטירתו, יקבל בן הזוג מחצית מהירושה בן זוג לעניין ירושה יכול להיות גם הידוע(ה) בציבור של הנפטר. במקרה שאין צוואה, בן הזוג של הנפטר גם ללא נישואין זכאי בתנאים מסוימים לאותן זכויות כמו בן זוג. יש כמובן להראות ולהוכיח כי הנפטר ובן/בת הזוג חיו יחדיו במשק בית משותף עד הפטירה, ותנאי נוסף הוא כי איש מהם לא היה נשוי לאחר באותה תקופה. בן הזוג זכאי לקבל נוסף על חלקו בעיזבון כולו גם את המיטלטלין - בדרך כלל תכולת הבית- ואת המכונית המשפחתית השייכים למשק הבית המשותף.

ירושה

מחצית השנייה מהירושה עוברת לכל ילדיו של הנפטר,שהילדים מתחלקים

באופן שווה ביניהם. אם לא היו לנפטר ילדים אבל בעת פטירתו הוריו עדיין בחיים,

תתחלק הירושה בין בן הזוג שכאמור זכאי למחצית וההורים.

אם הורי הנפטר נפטרו גם הם יקבל בן הזוג שני שלישים ושליש יעבור לאחי הנפטר

או לאחייניו או לסבו וסבתו של הנפטר. כאשר אין לנפטר ילדים, אחים הורים וסבים,

כל רכושו יועבר לבן הזוג. במידה ולנפטר אין בן זוג וילדים, הוריו ואחיו חולקים בכל העיזבון. נפטר שהותיר ילדים אך ללא בן זוג, ירושתו תתחלק באופן שווה בין ילדיו. אם לנפטר אין בן זוג או ילדים, או הורים, נכדיו ירשו את רכושו. אדם שלא היו לו בן זוג, ילדים, הורים ואחים, ירושתו תתחלק בין הורי הוריו (הסבים) וצאצאיהם. ילד מאומץ יורש את הוריו המאמצים אבל לא יורש את קרובי הוריו. הילד המאומץ יורש גם את הוריו הביולוגיים. אדם שנפטר ללא יורשים המדינה היא היורשת אותו.

השירותים המוצעים במשרדנו​
  •  ייעוץ מקדים, הכנה ועריכת צוואה

  •  הגשת בקשה לצו קיום צוואה

  •  טיפול מלא בהתנגדות לבקשה לצו קיום צוואה

  •  הגשת בקשה לצו ירושה

  •  טיפול מלא בהתנגדות לבקשה לצו ירושה

CARMEN HERSCOVICI - LOGO
CARMEN HERSCOVICI - SUBTEXT

Thanks! Message sent.